SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Z histórie školy v obci Kociha:

V kronike obce Kociha sa uvádzajú nasledovné záznamy podľa rokov týkajúce sa budovania školy v obci Kociha ako ich zapísal Ján Čillag učiteľ v r. 1921 nasledovne:

"Udržiavateľom sv. a.v. ľudovej školy je filiálna cirkev, ktorá patrí k Hrachovu ako matkocirkvi. Fakt je tedy, že už aj škola bola , ktorej stopy vedú už do doby  pred rokom 1840."

Učitelia: Zaturecký Ladislav, Senita Andrej, Rouzgha Alexander, Matej Ziman / Huvôssy/, Ján Jacko, vyučoval farár Jozef Farkaš. Od r. 1916 Ján Čillag. Ján Selčan, Eugen Fukas, Emil Zvara.

Ďalej sa píše v kronike:

"Dňa 3. mája 1856  vydal okresný slúžnovský úrad v Rimaskom Brezove povolenie, aby pastiereň obecná pod č. 39 obrátená bola na školu a tak prišla do rúk cirkvi, ako udržiavateľa školy. Takto majúc cirkev  vlastné stavanie, príhodné na byt učiteľa , uzavrela tedajšiu školu obrátiť v modlitebný dom, byt učiteľa na učebnú sieň a obcou poolenú pastiereň prestaviť na byt učiteľský. Všetky výdavky s týmito prácami spojené  hradené boly z majetku cirkevného. Pastiereň č.d. 39 stála na tom mieste, kde je teraz kuchyńa a v r. 1913 pribudovaná tretia izba."

Súčasnosť:

Štvortriedna základná škola v Kocihe fungovala do r. 1980. Posledný učiteľ bol Emil Zvara.

Deti z obce Kociha navštevujú Základnú školu s Materskou školou Sama Vozára v Hrachove a ZŠ v Rimavskej Sobote.
V obci Kociha je k 31.12.2022 : 29 detí do 15 rokov. Z obce  2  deti navštevujú ZŠ v  Rimavskej Sobote.