SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Obec leží na juhu Slovenského Rudohoria v časti Revúckej vrchoviny na sútoku Kocížskeho potoka a rieky Rimava. Stred obce leží v nadmorskej výške 250 m n. m., v chotári je nadmorská výška 245 – 503 m n. m. Vrchovinný povrch zväčša zalesneného chotára tvoria porfýry a fylity, slienité íly a aluerity s vložkami pieskov a pieskovcov, minerály hornín – magnetit, grafit, magnezit, uránová mineralizácia, je tu minerálny prameň (zemito – železitá voda) a chotár je bohato zalesnený zverou.

Podľa ústneho podania najstarších tunajších občanov bola obec založená koncom 17. storočia a začiatom 18. storočia. História obce je ale písomne doložená už od roku 1298, kedy sa spomína ako Kechege, v roku 1360 ako Kecheke, Kechyge, v roku 1404 Kechegew, v roku 1542 Keczege, 1773 Kocziha a v roku 1920 Kociha, maďarsky Kecege. Patrila Hunt-Poznanovcom, Jánokiovcom a Jakófiovcom spolu s Kövérovcami. V novoveku si tu uplatňovali zemepánske práva aj Kendeovci a Okoličániovci.

Obec dostala meno údajne podľa Kocihy, majiteľky dreveného hradu a okolitých hôr. Hrad sa nachádzal na hranici troch obcí Kocížskej doliny – Kociha, Rimavské Zalužany a Rimavská Lehota.

V miestnej kronike je o bývalom hrade v Kocížskej doline zaznamenané, že tam bol kedysi kláštor „červených mníchov“. Mnísi tohto kláštora chodili po okolí a pre ľudí sa stali obťažujúcimi, preto bolo ich bydlisko, drevený kláštor, v noci podpálené a mnísi odstránení.

Obec patrila Jánokyovcom a Jákóffyovcom, v novoveku viacerým zemianskym rodinám. V roku 1828 mala 35 domov a 261 obyvateľov. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom, debnárstvom, výrobou súsekov, chovom dobytka, ale aj drevospracovaním, o čom svedčí historický obecný znak. V poli pečatidla z 18. storočia je totiž vyrytá vodorovne položená, veľmi schematicky pochopená píla, pod ktorou je opäť vodorovne položená sekera a kolmo postavený vrták. V hornej tretine pečatného poľa sú vyryté písmená:  P. K  ( = Possessio Keczege).  Š. Otruba našiel odtlačok tohto pečatidla už na dokumente z r. 1785, my sme ho našli na písomnostiach z r. 1865 - 1868. V novej podobe je erb historicky verná a heraldicky správny. Túto podobu debnárskeho obecného symbolu sme nikde inde nevideli.

Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. Na mieste terajšej obce bol kedysi pivovar, skláreň – vyrábali tu duté a maľované sklo, výrobňa salajky, neskôr aj mlyn na Rimave. V pivovare pracovalo len málo ľudí. Tí sa do pivovaru nasťahovali, v obci natrvalo usadili a po čase začali obec rozširovať. V polovici 19. storočia bol pivovar zrušený. Občania mali malú výmeru pôdy, tak chodili pracovať do hôr, neskôr i ako uhliari, cez zimu chodili na brezové prúty, z ktorých vyrábali metly a tie potom na vozoch predávali na dolných zemiach (terajšie Maďarsko).

V roku 1931 zanikla aj „Stará huta na sklo“ po tom, čo viackrát vyhorela. Do pecí starej huty bolo potrebné drevo, preto požiare vznikli pravdepodobne podpaľačstvom a to s vedomím zemepánov, ktorí sa snažili zamedziť odberu dreva z pánskych lesov nedovoleným spôsobom.

V rokoch 1870 – 1880 v obci pôsobili dvaja ľudoví maliari – Anton Dostal, pôvodom Čech a Ján Roháč. Predvádzali maľby na skle. Maliari zamestnávali mnoho robotníkov a furmani odvážali hotové obrazy na vozoch po celej krajine.

V roku 1937 bola za pomoci tunajšej obce zavedená elektrika, v roku 1975 aj prívod pitnej vody.

Kocižská tragédia

Malá dedinka Kociha zo všetkých obcí Gemera najväčšmi pocítila brutálnosť Nemcov. Nacisti sa zapísali krvou do dejín tejto obce. Počas SNP tu beštiálne zavraždili 7 občanov.

Jedinou kultúrno – historickou pamiatkou je neskoroklasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1856. V roku 1910 bol obnovovaný. Vedľa neho sa nachádza malá drevená zvonica.

Okrem toho sa tu nachádza pamätník padlých počas 2. svetovej vojny, kultúrny dom, dom smútku a predajňa rozličného tovaru.

Súčasťou obce je osada Suchý potok, v ktorej sa plánuje rozvoj vidieckej turistiky.

Erb obce KOCIHA

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Kociha a odporučila ho na prijatie obecným zastupieľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

V zelenom štíte pod sklonenou pílou - bruchatkou s krátkymi rukoväťami - položená a sklonená sekera a sklonený vrták, všetko strieborné.

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej 2/6, zelenej 1/6, bielej 2/6, a zelenej 1/6. Vlajka má pomer strán 2:3a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Kociha sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K-166/2000.

KOCIHA

Pôvod obce sa hlási do 13. storočia. Prvá písomná správa o nej je z r. 1298. Patrila Hunt-Poznanovcom, Jánokiocom a Jakófiovcom spolu s Kovérovcami. V novoveku si tu uplatňovali zemepanské práva aj Kendeovci a Okoličániovci. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drevárstvom. Podľa historického symbolu obce tu prevládalo debnárstvo. V poli pečatidla z 18. storočia je totiž vyrytá vodorovne položená veľmi schematicky pochopená píla, pod ktorou je opäť vodorovne položená sekera a kolmo postavený vrták. V hornej tretine pečatného poľa sú vyryté písmená : P . K /Possessio Kecsege/ .Š.

Otruba odtlačok tohto pečatidla našiel už na dokumente z r. 1785, my sme ho našli na písomnostiach z r. 1865-1868. Ide o mimoriadne zaujímavý obecný znak, ktorý si zaslúži obnovu. Za erb obce navrhujeme zelený štít, v ktorom sa presne podľa predlohy vznášajú strieborná /biela/ píla, sekera a vrták. V tejto podobe je erb historicky verný  a heraldicky správny. Túto podobu debnárskeho obecného symbolu sme nikde inde nevideli.