SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Evanjelický kostol bol v obci Kociha postavený v r. 1856. Rekonštrukcia kostola bola okolo r. 1910. V r. 1995 bola vykonaná rekonštrukcia strechy kostola a oprava fasády kostola.

Ďalšie rekonštrukčné práce ako odvodnenie budovy kostola a oprava - rekonštrukcia interiéru kostola ako je maľovanie, oprava lavíc, výmena podláh, stierkovanie stien , boli prevedené v r. 2009.

Tieto opravy boli vykonávané z milodarov a zbierok od občanov obce Kociha ako aj od rodákov obce , ktorí  žijú po celom Slovensku.

Prípevkami na opravy prispeli aj občania , ktorí nie sú evanjelického vyznania. Opravy boli vykonávané občanmi obce bez nároku na odmenu .

 1. Církevný zbor
  Evanjelický augsburského vyznania  cirkevný  zbor v Kocihe je fília ECAV so sídlom J. Bottu 95, 980 52 Hrachovo.  
 2. Seniorát
  a/ Západný dištrikt
  Rimavský seniorát /RIS/
  Seniorský úrad: Rimavská Sobota
 3. Biskupský úrad
  Západného dištriktu - Nám. SNP Zvolen
  Generálny biskupský úrad /GBÚ/  Palisády 46, Bratislava

Evanjelické školy:

 • Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
 • Evanjelická základná škola, Daxnerova 42, Rimavská Sobota

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Hrachovo fílie: Kociha, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Vrbovce, Malé Teriakovce, Veľké Teriakovce, Krásna, Čerenčany,

Cirkevný poddozorca : Elena Šefčíková

Kantorka:

Služby v Kocihe: 4 nedeľa v mesiaci o 10,00 hod.

Rímskokatolícky farský úrad ako aj kostol  je v Hrachove č. 121, č.tel. 047 / 569 51 28