Objednávka rok 2020:

Objednávky rok 2019:

1. 22.1.2019 Stravné lístky DOXX 

2. 14.1.2019 Program MZDY - REMEK s.r.o, Nitra

3. 14.2.2019 Objednávka: BB Portal Cintorínska419/1, Detva - prenájom skákací hrad.

4. 18.2.2019 Internetový obchod Market 24 - objednávka 6 ks polievkových mís.

5. 20.5.2019 Fotografovanie obce -  CBS spol., s.ro. , Kynceľová

6. 15.7.2019 TS Hnúšťa - objednávka na vývoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov.

7. 18.7.2019 J.Fatľa , Revúca - objednávka na revíznu prehliadku detských ihrísk v obciKociha.

Objednávky rok 2018:

1. 4.4.2018 AVEST, Jesenského 13, R.Sobota - reklamné predmety/magnetky, pohľadnice, tašky, perá/

2.4.4.2018 OWIPEX, spol.s r.o. .Jesenského 1, Rimavská Sobota - výkopové práce pri budove ob. úradu.

3. 17.7.2018 J.Fatľa, Revúca - objednávka na revíznu prehliadku detského ihriska.

4. 28.9.2019 Regionálna správa ciest, R.Sobota - objednávka na asfaltovanie chodníkov.

5. 28.9.2019 Technické služby, Hnúšťa - objednávka na vývoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov z cintorína.

6. 18.10.2018 M.Baláž-MB -Kom, R.Sobota - objednávka na vyčistenie a revíziu komínov v budovách patriacich obci Kociha.

7. Mapa Slovakia Digital, Dvojkrížna 49, Bratislava - pôdne bloky ELPIS a Lesnícka mapa.

8. Regionálna správa ciest R.Sobota - objednávka na údržbu - posýpanie miestnych komunikácií v obci počas zimných mesiacov.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 15:00
  Streda: 07:30 - 15:00
  Štvrtok: 07:30 - 15:00
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa