Objednávky

2013

1/2013

Ing. J. Hecko,Tisovec

Znalecký posudok na r.domy súp.č.65,66. 

3.1.2013
2/2013 P.Gabera, súk.geodet,Fiľakovo Geodetické zameranie obecného pozemku 11.3.2013
3/2013 Forestfarm,s.r.o.Rim. Sobota Rezivo ihličnaté 3.5.2013
4/2013 SVP,správa povodia Slanej, R. Sobota Práca s bagrom-čistenie jarku 13.6.2013
5/2013 P.Gabera súkr. geodet, Fiľakovo Vytýčenie hranice pozemku 17.6.2012
6/2013 R. Stromko, Krásna Prečistenie koryta potoka 19.6.2013
7/2013 Forestfarm,s.r.o. R. Sobota Bagrovanie po povodni 25.6.2013
8/2013 I.Krankuš, Hnúšťa Šotolina a štrk s dovozom. 25.6.2013
9/2013 P.Budovec,R.Zalužany Práce so strojnými mechanizmami po povodni, oprava mostíka. 2.7.2013
..10/2013 I.krankuš, Hnúšťa Kamenivo0/32 s dovozom 2.7.2013
11/2013 Obec Hrachovo Vývoz fekálií 9.7.2013
12/2013 Brantner Gemer,s.r.o. R.Sobota Odkúpenie 1 ks kovová nádoba 1100l na sko, 2 ks plastová nádoba 1100 l na sklo. 19.9.2013
13/2013 Technické služby Hnúšťa Vývoz a uskladnenie kontajnerov 30.9.2013
14/2013 J.Asztaloš,elektrikár,Šimonovce Oprava verejného osvetlenia v obci Kociha. 21.10.2013
15/2013 Reg.správa ciest , R. Sobota Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Kociha.  11.11.2013

ROK 2014

Rok 2015

1.13.2.2015 Brantner Gemer , s.r.o. Rimavská Sobota - Objednávka kontajnera za účelom likvidovania čiernej skládky odpadu.

2. 27.2.2015JOWIPEX Rimavská Sobota - Práca s bagrom na vyhĺbenie odtokových jarkov.

3. 24.7.2015R.Stromko, V.Teriakovce - Úprava terénu v obci.

4. 14.10. 2015M.Baláž  MB-komíny, Rim. Sobota  - Čistenie komínov a revízia komínov.

Rok 2016

1./ 3.5.2016 F. Študenc, Čerenčany - Výstavba detského ihriska.

2. 23.5.2016 LINO SHOP s.r.o., Šimonovce 137, Výmena linolea v chodbe.

3. 13.7.2016 Mgr. J.Fatľa , Revúca revízia detského ihriska

4. 08.08.2016 EMPORO, s.r.o. , Bratislava lavice parkové 5 ks, kôš na smeti 5 ks, stojan na bicykel 1 ks

5. 28.9.2016 TS Hnúšťa, vývoz  a uskladnenie TKO , 2 ks kontajnerov z cintorína

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 13:00
  Utorok: 07:30 - 13:00
  Streda: 07:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 13:00
  Piatok: 07:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa