Objednávky rok 2022:

1. 15.2.2022 Brantner Gemer, s.r.o., R.Sobota - objednávka na zbe a prepravu nebezpečného odpadu

2. 16.2.2022 DOXX Stravné lístky - objednávka na 70 ks stravných lístkov

3. 28.7.2022 Ing. J.Fatľa - Revúca, objednávka na revíziu detských ihrísk

4. 12.8.2022 Mestské kultúrne stredisko Revúca - objednávka na vystúpenie folklórneho súboru Lykovec

5. 15.8.2022 Objednávka na vystúpenie folklórneho súboru Hrnčiaka z Hrnčiaskych Zalužian

6. 15.8.2022 Pegas Magic s.r.o. SPIŠSKÁ NOVÁ VES - vystúpenie pre deti

7. 14.11.2022 Regionálna správa ciest R.Sobota - objednávka na údržbu ulíc v Kocihe počas zimného obdobia/posyp/

Objednávky na rok 2021:

1. 5.1.2021 M.Baláž MB-KOM - kontrola a čistenie kom . telies 2ks /obecný úrad/

2. 1.2.2021 Balex s.r.o. R. Sobota - objednávka kanc. potreby

3. 10.2.2021 DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Žilina - stravné lístky počet 100 ks cena 3,83 eur.

4. 1.3.2021 Calmit spol. s r.o. Tisovec obj.  kamenivo 25 t.

5. 25.3.2021 ARVYS PLUS s.r.o., R.Sobota - orez stromov / pomník, cintorín/

6. 26.4.2021 Calmit spol. s r.o. Tisovec obj. kamenivo 25 t.

7. 15.4.2021 Tech. služby Hnúšťa - vývoz kontajnerov 2 ks  z cintorína

8. 10.5.2021 National Pen Bratislava, rekl. perá 100 ks

9. 21.5.2021 PANET. IT, s.r.o. Revúca objednávka komponentu k počítaču

10. 21.5.2021 P.Pánik Revúca inštalácia komp. do počítača

11. 14.6.2021 Kamenárstvo Róbert Huszti, Vyšná Pokoradz 40, Rim. Sobota 979 01, Objednávka na rekonštrukciu  vojnových hrobov a pamätníka padlým.

12. 30.6.2021 Tech. služby Hnúšťa - vývoz kontajnerov cintorín 2 ks

13. 12.7.2021 AQUA trade Slovakia s.r.o. Zvolen - odber vzoriek vody 2 ks studničky v obci

14. 14.7.2021 Doxx stravné lístky - objednávka 60 ks lístky , 3,83 eur.

15. 27.7.2021 J. Fatľa Revúca - kontrola detských ihrísk v obci

Objednávka rok 2020:

1. 13.1.2020 RVC Rimavská Sobota , M.Tompu 2, 979 01 objednávka 1 ks príručka "Účtovné súvsťažnosti" , cena 33 eur.

2. 31.1.2020 DOXX Stravné lístky s.r.o. B.Bystrica, 974 00 , 150 ks cena/ks 3,83 eur.

3. 2.6.2020 DOXX Stravné lístky s.r.o., B.Bystrica , 974 00 , 150 ks cena /ks 3,83 eur.

4. 21.7.2020 Mgr. J.Fatľa , Revúca - Revízia detských ihrísk v obci Kociha.

5. 22.9.2020 DOXX Stravné lístky s.r.o., B.Bystrica, 974 00, 125 ks cena /ks 3,83.

6. 30.11.2020 Regionálna správa ciest, Rimavská Sobota, objednávka na údržbu ulíc v obci počas zimného obdobia 2020-2021.

Objednávky rok 2019:

1. 22.1.2019 Stravné lístky DOXX 

2. 14.1.2019 Program MZDY - REMEK s.r.o, Nitra

3. 14.2.2019 Objednávka: BB Portal Cintorínska419/1, Detva - prenájom skákací hrad.

4. 18.2.2019 Internetový obchod Market 24 - objednávka 6 ks polievkových mís.

5. 20.5.2019 Fotografovanie obce -  CBS spol., s.ro. , Kynceľová

6. 15.7.2019 TS Hnúšťa - objednávka na vývoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov.

7. 18.7.2019 J.Fatľa , Revúca - objednávka na revíznu prehliadku detských ihrísk v obciKociha.

Objednávky rok 2018:

1. 4.4.2018 AVEST, Jesenského 13, R.Sobota - reklamné predmety/magnetky, pohľadnice, tašky, perá/

2.4.4.2018 OWIPEX, spol.s r.o. .Jesenského 1, Rimavská Sobota - výkopové práce pri budove ob. úradu.

3. 17.7.2018 J.Fatľa, Revúca - objednávka na revíznu prehliadku detského ihriska.

4. 28.9.2019 Regionálna správa ciest, R.Sobota - objednávka na asfaltovanie chodníkov.

5. 28.9.2019 Technické služby, Hnúšťa - objednávka na vývoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov z cintorína.

6. 18.10.2018 M.Baláž-MB -Kom, R.Sobota - objednávka na vyčistenie a revíziu komínov v budovách patriacich obci Kociha.

7. Mapa Slovakia Digital, Dvojkrížna 49, Bratislava - pôdne bloky ELPIS a Lesnícka mapa.

8. Regionálna správa ciest R.Sobota - objednávka na údržbu - posýpanie miestnych komunikácií v obci počas zimných mesiacov.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 15:00
  Streda: 07:30 - 15:00
  Štvrtok: 07:30 - 15:00
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa

  Používate internet: