ROK 2021

Obec KOCIHA ďakuje

Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Nám. SNP 23, Banská Bystrica 

za poskytnutú dotáciu vo výške 1 000,- eur na rok 2021.

Finančná dotácia bola použitá na podporu projektu: Výmena stolov a stoličiek v sále kultúrneho domu.

Ďakujú starostka obce, poslanci OZ, občania obce Kociha.

ROK 2019

Obec KOCIHA ďakuje

Banskobystrickému samosprávnemu kraju , Nám. SNP 23, Banská Bystrica

za poskytnutú dotáciu vo výške 700,- eur na rok 2019.

Finančná dotácia bola použitá na podporu projektu: 1 ročník Dňa obce Kociha - " U Šášiek je veselo".

Ďakuje starostka obce Tatiana Klimová, poslanci OZ, občania obce Kociha. 

Kultúra

Dňa 19.5.2013 o 17,00 hod. sa nám v Kultúrnom dome v Kocihe predstavil Divadelný súbor T. Vansovej Rimavská Píla pri MsKS Tisovec s divadelným predstavením " Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Zúčastnili sme sa v hojnom počte a zažili sme pekné a veselé nedeľné popoludnie, ktoré nám spríjemnil aj spevácky zbor Hrachovčianka .

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.  

DEŇ DETÍ

Pozývame Vás na Deň detí dňa 1.6.2013

vo Vyšnom Skálniku od 9,00 hod. do 12,30 hod.

Dňa 21.12.2013 sme sa v obci Kociha stretli v kultúrnom dome , kde Mikuláš deťom rozdal balíčky, deti si pripravili pekný kultúrny program, všetci prítomní sme si pochutili na kapustnici. Predvianočnú atmosféru nám spríjemnil harmonikár p. Kožiak z Rim. Brezov a členky Klubu dôchodcov z Hrachova, ktorý navštevujú aj obyvateľky našej obce.

Deň detí Vyšný Skálnik 2012

Deň detí Vyšný Skálnik 2012
Deň detí Vyšný Skálnik 2012
Deň detí Vyšný Skálnik 2012
Deň detí Vyšný Skálnik 2012
Deň detí Vyšný Skálnik 2012
Deň detí Vyšný Skálnik 2012
Deň detí Vyšný Skálnik 2012

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: