Faktúry

Faktúry 2017

1.05.01.2017 Komunálna poisťovňa - poistenie obecného majetku 243,05 eur

2. 05.01.2017 Reg. vzdel. centrum Rimavská Sobota - členský poplatok r. 2017 20,50 eur

3. 10.01.2017 Wbx, s.r.o., Košice - záloha webstránky obce r. 2017 144,00 eur

4. 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatok za internet, telefón 12/16 - 37,18 eur

5. 18.01.2017 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava - aktualizácia programu  - 16,80 eur

6. 18.01.2017 RVC R.Sobota poplatok za školenie - 16,00 eur

7. 18.01.2017 Komunálna poisťovňa, Bratislava - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie r.2017 32,50 eur

8. 18.01.2017 Brantner Gemer s.r.o. R.Sobota - zvoz, uskladnenie TKO  - 228,49 eur

9. 23.01.2017 Orange Slovensko - 3,82 eur

10. 23.01.2017 RVC R.Sobota - poplatok školenie 16,00 eur

11. 01.02.2017 RVC R.Sobota - poplatok školenie 34,00 eur

12. 01.02.2017 RVC R.Sobota - poplatok školenie 16,00 eur   

FAKTÚRY 2015

1./ 07.01.2015 DPO SR /Dobrovoľný požiarny zbor/ R. Sobota , príspevok r. 2015  56,- eur
2./ 13.01.2015 Slovak telekom telefón, internet 12/2014 39,26 eur
3./ 16.01.2015 Ing. Nosáľ - Stav zabezpečenia Po r. 2014 12,00 eur
4./ 14.01.2015 Anadia s.r.o., Revúca, toner  29,00 eur
5./ 16.01.2015 Centr. depoz. cenných papierov, Bratislava  23,89 eur
6./ 17.01.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R. Sobota , vývoz, uskl. TKO  za 12/2014  161,53 eur
7./ 23.01.2015 ZMOS Bratislava, tlač, 6,60 eur
8./ 04.02.2015 MAS Malohont, Hrachovo, prísp. na prípravu a real. rozv. územia 152,46 eur
9./ 05.02.2015 Elektro MIDA R. Sobota, súčiastky na opravu verej. osvetl. 72,80 eur
10./ 05.02.2015 Elektrikár J.Asztalos - oprava verejného osvetlenia 140,00 eur
11./ 06.02.2015 Slovak Telekom, telefón, internet 01/2015 39,53 eur
12./ 17.02.2015 Brantner Gemer s.r.o., R.Sobota, zber, vývoz uskl. TKO 01/2015 266,06 eur
13./ 17.02.2015 RVC R. Sobota, prihláška školenie 13,00 eur
14. 17.02.2015 RVC R.Sobota, prihláška - členské r. 2015 20,40 eur
15./ 13.02.2015 SSE Žilina, zálohová platba elektriny 923,00 eur
16./ 13.02.2015 MountfieldSK s.r.o., Lučenec , nákup krbovej pece 285,00 eur
17./ 11.3.2015 Soza, Bratislava, autorské odmeny  12,00 eur
18./ 11.3.2015 Soza Bratislava, aut. odmena použ. hudobných diel 14,28 eur
19./ 11.3.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón, internet 39,46 eur
20./ 11.3.2015 PC Servis, Ing.J.Baranec, aktualizov. programu  54,00 eur
21./ 11.3.2015 Owipex spol.s.r.o., R.Sobota, bagrovanie 108,00 eur
22./11.3.2015 Mikroregión Rimava Rimavica, Hrachovo členské r. 2015 287,55 eur
23./ 11.3.2015 Topset Stupava, Zmluva č. A/984/03/2008 366,00 eur
24./ 13.3.2015 Stredosl.vod. spoločnosť B.Bystrica, vodné DS 8,42 eur
25./ 13.3.2015 Stredoslov. vod. spol. B.Bystrica, vodné KD  15,44 eur
26./ 13.3.2015 ,Inprost, Bratislava, tlačivá k DzN 46,30 eur
27./ 13.3.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota, zber, triedenie, uskladnenie TKO 156,27 eur
28./ 31.3.2015 Slovgram, Bratislava, uhr. za použ.  zvuk. záznamov 33,50 eur
29./ 31.3.2015 MAS Malohont Hrachovo, príspevok na grant. program 152,46 eur
30./ 31.3.2015 Remek, Nitra, podľa zmluvy o použ SW r. 2015  189,00 eur
31./ 10.4.2015 Anadia s.r.o. Revúca, toner  29,90eur
32./ 10.4.2015 Slovak Telekom, Bratislava, telefón, intert 38,69 eur
33./ 27.4.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.sobota, zber, triedenie, skladovanie TKO 129,04 eur
34./ 29.5.2015 Ing.J.Nosáľ, Revúca aktualizácia CO 24,00 eur
35./ 14.5.2015Slovk Telekom, Bratislava, telefón, internet 39,47 eur
36./14.5.2015 Neonplus, s.r.o. Muráň, oprava materiál verejný rozhlas 620,64 eur
37./ 22.5.2015 Anadia, Revúca, tone 39,00 eur
38./ 18.5.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota, zber TKO 142,14 eur
39./ 14.5.2015 Topset Stupava, servisný poplatok r. 2015 24,00 eur
40./10.6.2015 Detox, B.Bystrica zber nebezp. odpadu 176,46 eur
41./ 10.6.2015 Slovak Telekom, Bratislava, telefón, internet 40,80 eur
42./ 22.6.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.sobota, TKO  214,00 eur
43./ 26.6.2016 Ing.Struhárová vypracovanie projektu  150,00 eur
44./ 3.7.2015 Ing. Nosáľ, vypracovanie dokumentácie cO 48, 00 eur
45./ 7.7.2015 G.Medveďová, vyhotovenie podušiek do DS 150,00 eur
46./ 17.7.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.S, TKO 162,46 eur
47./ 24.7.2015 Ing.Nosáľ, povodňový plán 36,00 eur
48./ 24.7.2015 R.Stromko, V.Teriakovce, bagrovanie 252,00 eur
49./ 7.7.2015 Slovak TelekomBratislava, telefón 39,23 eur
50./ 11.8.2015 Slovak Telekom Bratislava, telefón 48,61 eur
51./ 24.8.2015 Stredoslovenská energetika, Žilina 923,00 eur
52./ 25.8.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota, zber TKO 309,65 eur
53./11.9.2015 Anadia s.r.o. Revúca, toner 39,00 eur
54./ 14.9.2015 Telekom, sk , telefón, internet 40,79 eur
55. / 14.9.2015 Brantner Gemer, s.r.o.R.Sobota, TKO, zber, vývoz 158,01 eur
56./ 7.10.2015 Technické služby Hnúšťa - vývoz kontajnerov 2 ks, cintorín  181,57 eur
57./ 14.10.2015 Komunálna poisťovňa B.Bystrica, poistenie obecného majetku 135,00 eur
58./ 14.10.2015 TEMPO KONDELA, s.r.o. R.Sobota , 50 ks stoličky 874,98 eur
59./ 2.10.2015  Stredoslov. vodár.spoločnosť, R.Sobota, úhrada vody KD 16,85 eur
60. / 2.10.2015 Stredoslov. vodár. spoločnosť, R.Sobota, úhr. vody DS 1,40 eur
61./ 7.10.2015 Tcom, úhrada telefón, internet 43,67 eur
62./ 19.10.2015 Brantner Gemer s.r.o., R.Sobota, TKO 268,46 eur
63./ 22.10.2015 Detox s.r.o., B.Bystrica zvoz,   131,45 eur
64./ 23.10.2015 DOXX str. lístky, spol.s.r.o.  333,20 eur
65./23.10.2015 M.Baláž MB-KOM, R.Sobota, čistenie, revízia komínov 91,50 eur
66./ 22.10.2015 GAS-KO, s.r.o. Jesenské, krbové kachle, dym. rúry, plech  685,50 eur
67./ 18.11.2015 TCom, telefón, internet   64,90 eur
68./ 18.11.2015 FORESTFARM, s.r.o., R.Sobota , úprava terénz bagrom  60,00 eur
69./ 22.10.20155 RVC, poplatok školenie  15,00 eur
70./ 24.11.2015 Slovenský červený kríž, príspevok za odber krvi 50,00 eur
71./ 20.11.2015 Brantner Gemer, s.r.o.R.Sobota, TKO   143,75 eur
72./ 4.12.2015 Mesačník VS predplatné 78,00 eur
73./ 4.12.2015 ZMOS úhrada členského r. 2016 35,14 eur
74./ 9.12.2015 ABAKUS R.Sobota, oprava mostov, mostíkov 8 648,47 eur
75./ 10.12.2015 TCom, telefón, internet, 44,70 eur
76./ 4.12.2015 Webex media, s.r.o. Košice, webstránka obce r. 2016 36,00 eur
77./ 4.12.2015 INPROST, Bratislava, úhrada Obecné noviny 2016  67,60 eur
78./ 4.12.2015 Spol. nár. rekl. a realit. agentúra, s.r.o. predpl. Parlamentný kuriér 2016 39,90 eur
79./ 17.12.2015 Brantner Gemer, s.r.o.R.Sobota, TKO 224,85 eur
80./ 17.12.2015 D.E.A. Audit s.r.o. Lučenec, audítorská činnosť r. 2014  360,00 eur
81./ 21.12.2015 Anadia, s.r.o., Revúca , tonery 3 ks  94,00 eur

Faktúry 2016

1 2 3 4 5 [>]

Faktúry 2017

  Faktúry 2018

  1 2 3 4 [>]

  nový objekt

  Fa 2019

  1 2 3 4 5 [>]

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:00
  Utorok: 07:30 - 15:00
  Streda: 07:30 - 15:00
  Štvrtok: 07:30 - 15:00
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa