Církev

Evanjelický kostol bol v obci Kociha postavený v r. 1856. Rekonštrukcia kostola bola okolo r. 1910. V r. 1995 bola vykonaná

rekonštrukcia strechy kostola a oprava fasády kostola.

Ďalšie rekonštrukčné práce ako odvodnenie budovy kostola a oprava - rekonštrukcia interiéru kostola ako je maľovanie,

oprava lavíc, výmena podláh, stierkovanie stien , boli prevedené v r. 2009.

Tieto opravy boli vykonávané z milodarov a zbierok od občanov obce Kociha ako aj od rodákov obce , ktorí  žijú po celom Slovensku.

Prípevkami na opravy prispeli aj občania , ktorí nie sú evanjelického vyznania. Opravy boli vykonávané občanmi obce bez nároku

na odmenu .

1. Církevný zbor
   
Evanjelický augsburského vyznania  cirkevný  zbor v Kocihe je fília ECAV so sídlom J. Bottu 95, 980 52 Hrachovo.

  2. Seniorát   

      a/ Západný dištrikt
          
Rimavský seniorát /RIS/
         
Seniorský úrad: klenovec

  3. Biskupský úrad
      - Západného dištriktu - Nám. SNP Zvolen
        Generálny biskupský úrad /GBÚ/  Palisády 46, Bratislava

Evanjelické školy: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

Evanjelická základná škola, Daxnerova 42, Rimavská Sobota

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Hrachovo fílie : Kociha, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Vrbovce, Malé Teriakovce,

Veľké Teriakovce, Krásna, Čerenčany,

Od 1.9.2011 evanjelický farár Mgr. Ondrej Majling,

cirkevný dozorca : JUDr. Magdaléna Mačudová

kantorka : Marianna Kýpeťová

Služby v Kocihe: 4 nedeľa v mesiaci o 14,00 hod.

Telefonický kontakt: 047/5695218

Rímskokatolícky farský úrad ako aj kostol  je v Hrachove č. 121, č.tel. 047/5695128 . 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 13:00
Utorok: 07:30 - 13:00
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 13:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa