Samospráva

ADRESA:

Obecný úrad
Kociha 27
980 52 Hrachovo

Orgány obce KOCIHA

Starosta obce: Tatiana KLIMOVÁ rod. Martinčeková

Zástupca starostu obce: Andrea MALATINSKÁ

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Štefan MURINČEK
  2. Milan MURINČEK
  3. Ondrej KVIETOK
  4. Andrea MALATINSKÁ
  5. Milota HALAJOVÁ

Konrolór obce:  Mgr. Andrea PÁLOVÁ

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Región: Gemer
Mikroregión: Rimava-Rimavica
MAS MALOHONT

Prvá písomná zmienka: v roku 1298
Rozloha: 1141 ha
Počet obyvateľov: 205
z toho do 15 rokov - 24 detí, od 15 rokov a vyššie  181 obyvateľov.

SYMBOLY OBCE
ERB VLAJKA PEČAŤ

K O C I H A
Pôvod obce sa hlási do 13.storočia . Prvá písomná správa o nej je z r. 1298. Patrila Hunt-Poznanovcom, Jánokiocom a Jákofiovcom spolu s Kovérovcami. V novoveku si tu uplatňovali zemepanské práva aj Kendeovci a Okoličániovci.
Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drevárstvom. Podľa historiského symbolu obce tu prevládalo debnárstvo. V poli pečatidla z 18. storočia je totiž vyrytá vodorovne položená veľmi schematicky pochopená píla, pod ktorou je opäť vodorovne položená sekera a kolmo postavený vrták. V hornej tretine pečatného poľa sú vyryté písmená : P . K ( = Possessio Kecsege). Š. Otruba odtlačok tohto pečatidla našiel už na dokumente  z r. 1785 , my sme ho našli na písomnostiach z r. 1865-1866.
Ide o mimoriadne zaujímavý obecný znak, ktorý si zaslúži obnovu . Za erb obce navrhujeme zelený štít, v ktorom sa presne podľa predlohy vznášajú strieborná ( biela) píla , sekera a vrták. V tejto podobe je erb historicky verný a heraldicky správny. Túto podobu debnárskeho obecného symbolu sme nikde inde nevideli.
Magyarország vármegyei és városai. Gomor -Kishont vármegye.
Budapest, b.r., s. 57.
otruba, Š.: Pečate obcí malohontského dištriktu. Slov. archivistika, 13, 1978, č. 1, s. 101 n.
Sokolovský , L.: Stručné dejiny Malohontu do r. 1803. Martin, Gradus 1997, s. 26, 48, 70, 73, 84, 138.
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 11. Bratislava, Veda 1977, s. 37.
Ústredný archív geodézie a kartografie  v Bratislave. Operáty katastrálnych máp, Gemerská župa č. 105, Stereografické projekcie o. Rimavská Sobota, č.16.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Heraldický register SR, Krížova 7, 811 04 Bratislava
Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej rebuliky prerokovala návrh erbu obce Kociha a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:
V zelenom štíte pod sklonenou pílou - bruchatkou s krátkymi rukoväťami - položená a sklonená sekera a sklonený vrták, všetko strieborné.
Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdľžnych pruhov vo farbách bielej (2/6), zelenej (1/6), bielej (2/6) a zelenej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukonená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly obce kociha sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou  K-166/200.
V Bratislave 8.10.2000.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa